Projekt badań nad manuskryptami Siddhów jogi


Idea projektu powstała około roku 1961, kiedy to Kriya Babaji Nagaraj (Babadżi) powierzył Jogiemu S.A.A Ramaiahowi poważne zadanie zebrania i zabezpieczenia sporządzonych na liściach palmowych rękopisów 18 tamilskich Siddhów (mędrców) Jogi. Następnie Jogi Ramaiah miał dokonać transkrypcji owych dzieł i opublikować je. W tym celu w latach 60-tych Jogi przemierzał cały stan Tamilnadu w Indiach, gromadził manuskrypty i starannie zabezpieczał je przed termitami. W 1968 roku opublikował „Songs of the 18 Yoga Siddhas” (Pieśni 18 Siddhów Jogi), małą antologię pism z zebranych manuskryptów w języku tamilskim, w którym zostały oryginalnie spisane. W latach 1979-1982 Jogi wydał zebrane prace Siddhara Boganathara (guru samego Babadżiego) w oryginale tamilskim. Publikacja ta miała trzy tomy i liczyła łącznie 1800 stron. W roku 1999 prezes Zakonu Aczariów Krija Jogi Babadżiego Marshall Govindan (Satchidananda), będący od 18 lat uczniem Jogiego Ramaiaha i fundatorem projektu, opracował następujący, czteroczęściowy projekt badawczy [związany z manuskryptami Siddhów]:

Etap 1: Inwentaryzacja rękopisów dotyczących jogi, znajdujących się w bibliotekach i prywatnych kolekcjach w stanie Tamilnadu i zachowanie ich na nośnikach magnetycznych”, zaowocował przeniesieniem na nośniki elektroniczne (płyty CD Rom), wszystkich związanych z jogą (teksty na temat medycyny pominięto) manuskryptów Siddhów z Rządowej Biblioteki Manuskryptów Orientalnych (GOML) w Ćennaju, z Biblioteki Adyar w Ćennaju i z Biblioteki Manuskryptów Uniwersytetu Stanu Kerala w Tiruvanathapuramie. Jak dotąd ze zbiorów biblioteki GOML skopiowano 357 manuskryptów liczących łącznie 11212 stron i około 45000 wersów. Biblioteka Adyar przekazała nam kserokopie 85 manuskryptów Siddhów jogi, liczących łącznie około 1366 stron i około 7000 wersów. Z Biblioteki Uniwersytetu Stanu Kerala przekazano nam fotokopie pięciu manuskryptów Siddhów Jogi. Tam też szczęśliwie odnalazł się zniszczony manuskrypt opisujący historię Siddhów, zatytułowany „Jnana-bodagam”. Prace nad gromadzeniem prac w bibliotece GOML zapoczątkował w 2000 roku dr K.R. Arumugam, pracownik naukowy biblioteki, który, z fachową pomocą Sri Senthila Vadivalagana, skopiował manuskrypty na płyty CD Rom. Rękopisy zostały następnie przetranskrybowane na współczesny język tamilski przez doktora Śri G. Uthiradama, będącego, między innymi, specjalistą w dziedzinie epigrafiki i badania manuskryptów, a poprawność transkrypcji zweryfikował znany uczony Sri. P. Subramaniam, posiadający tytuł doktora w rzadkiej dziedzinie badania manuskryptów. Przewodnik po manuskryptach przygotował dr T.N. Pranaharan. Jesienią 2011 roku zawarte na płytach DVD transkrypcje wszystkich manuskryptów zostaną dołączone do tego przewodnika (w kopercie na tylnej okładce), który ukaże się nakładem Zakonu Aczariów Krija Jogi Babadżiego.

Etap 2: Tłumaczenie na język angielski i opatrzona komentarzem publikacja wybranych manuskryptów związanych z tamilskimi Siddhami jogi”. Ten etap projektu badawczego zaowocował publikacją pozycji „The Yoga of Siddha Avvai” (Joga Siddhy Avvai). Oczekujemy, że ten etap projektu przyniesie znacznie obszerniejsze wyniki, ponieważ bezustannie pracujemy nad identyfikacją i selekcją „perełek” wśród rękopisów skopiowanych i przetranskrybowanych w pierwszym etapie projektu.

Etap 3: Opatrzone komentarzem tłumaczenie antologii wybranych pism 18 Siddhów”. Ten etap rozpoczął się w roku 2000 i, dzięki współpracy uczonych i joginów, zakończył się on publikacją pozycji „The Yoga of the 18 Siddhas: An Anthology” (Joga 18 Siddhów: Antologia).

Etap 4: „Opatrzone komentarzem tłumaczenie wybranych wierszy Siddhara Boganathara na temat jogi” Efektem tego etapu było opublikowanie dwutomowego dzieła pt. „The Yoga of Siddha Boganathar” (Joga Siddhy Boganathara), którego pierwszy tom ukazał się w lipcu 2003, zaś tom 2 w roku 2005. Opiera się ono całkowicie na wzmiankowanej wyżej ogromnej pracy Jogiego Ramaiaha pt. „Bogar Kanda Yoga”. W kolejnych tomach, które ukażą się w późniejszym czasie, mamy nadzieję opublikować inny, liczący 7000 wersetów wiersz Siddhy Boganathara.

Przeczytajcie list powitalny od wydawcy M. Govindana Satchidanandy („Welcome Address for Yoga Siddha Research Center”) do wydania z 9 stycznia 2005 r., oraz artykuł „Biografia Jogiego S.A.A. Ramaiaha w dziale „Artykuły” na tej stronie internetowej, żeby dowiedzieć się więcej na temat celu i historii powyższych przedsięwzięć.

Zobaczcie list powitalny od wydawcy książki „Tirumandiram” M. Govindana Satchidanandy („Publishers Address to Book Release Function - January, 17, 2010”) z 17 stycznia 2010 r., oraz do wydanych w języku tamilskim pozycji „The Voice of Babaji: Triology on Kriya Yoga” (Głos Babadżiego: trylogia Krija Jogi) i Kriya Yoga Insights Along the Path” (Olśnienia na drodze Krija Jogi) oraz galerię zdjęć z premiery tych ważnych tytułów.

Kliknij obrazek poniżej, aby wyświetlić galerię zdjęć.

Tirumandiram Book Release Function - 01-17-2011


Dotychczasowe wyniki projektu

Cztery powyższe etapy projektu badawczego ukończono w latach 2000-2006. W rezultacie ukazały s ię następujące tytuły:

  1. „The Yoga of Siddha Boganathar” (Joga Siddhy Boganathara) , tom 1, autor: dr T.N. Ganapathy
  2. „The Yoga of Siddha Boganathar” (Joga Siddhy Boganathara) , tom 2, autor: dr T.N. Ganapathy
  3. „The Yoga of the Eighteen Siddhas: An Anthology” (Joga Osiemnastu Siddhów: Antologia), autorzy: dr T.N. Ganapathy, dr Prema Nandakumar, dr S. P. Sabarathnam, dr T.B. Siddhalingaiah, dr K.R. Arumugam, dr P.S. Somasundaram
  4. „The Yoga of Siddha Avvai” (Joga Siddhy Avvai), autor: dr S.N. Kandaswamy
  5. „The Yoga of Tirumular: Essays on the Tirumandiram” (Joga Tirumulara: Eseje o Tirumandiramie), autorzy: dr T.N. Ganapathy i dr K.R. Arumugama
  6. „Tirumandiram” (opatrzony komentarzem przekład w dziesięciu tomach), autorzy: dr T.N. Ganapathy, Sri T.V. Venkatraman, Sri T.N. Ramachandran (były główny sekretarz rządu stanowego Tamilnadu), dr T.B. Siddhalingaiah, dr P.S. Somasundaram, dr S.N. Kandaswamy i dr K.R. Arumugam

Redakcji merytorycznej powyższych dzieł dokonali M.G. Satchidananda i Durga Ahlund.

Przewodniczącym naszego komitetu doradczego jest profesor R. Balasubramanian. Był on przewodniczącym Indyjskiej Rady Badań Filozoficznych w New Delhi (Indian Council of Philosophical Research) i dyrektorem Dr Radhakrishnan Institute for Advanced Study in Philosophy (Instytutu Zaawansowanych Badań Filozoficznych im dr Radhakrishnana) na Uniwersytecie Madraskim. R. Balasubramanian jest emerytowanym profesorem Sri Aurobindo School of Philosophy(Szkoły Filozofii Sri Aurobindo) Uniwersytetu Centralnego w Pondicherry i wybitnym znawcą „Vedanty”.


Współtwórcy projektu

Dr T.N. GANAPATHY – dyrektor Centrum Badań nad manuskryptami Siddhów Jogi. Były wykładowca studiów podyplomowych i Kierownik, Wydziału Filozofii uczelni im. RKM Vivekanandy w Ćennaju.  Obecnie jest profesorem wizytującym w Sathya Sai Institute of Higher Learning (uczelnia o statusie uniwersytetu) w miejscowości Prasanthi Nilayam, w stanie Andhra Pradesh. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych seminariach i konferencjach. Jest autorem wielu publikacji, między innymi: „Perspectives of Theism and Absolutism in Indian Philosophy” (red. 1978) (Perspektywy teizmu i absolutyzmu w filozofii indyjskiej), „Mahavakyas” (1982), „Bertrand Russell's Philosophy of Sense-Data” (1984) (Filozofia danych zmysłowych Bertranda Russella), „The Philosophy of the Tamil Siddhas” (1993) (Filozofia Siddhów tamilskich), „The Yoga of Siddha Boganathar” (2003) (Joga Siddhy Boganathara).

Dr TB SIDDHALINGAIAH – były wykładowca szkoły prowadzonej przez (śiwaistyczną) organizację Saiva Siddhanta oraz dyrektor Instytutu Kształcenia Korespondencyjnego na Uniwersytecie M.K. w Maduraju. Jest specjalistą w dziedzinie śiwaizmu, oraz języka literatury tamilskiej. Ma na koncie wiele publikacji, w tym: „Origin and Development of Saiva Siddhanta” (1979) (Powstanie i rozwój kierunku Saiva Siddhanta), „Samudaya Beedhi” (1986); „Meyyunarvu Malargal” (1993). Był członkiem Advisory Committee of International Scholars, British Saiva Siddhanta Center (Międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego Brytyjskiego Centrum Saiva Siddhanta w Londynie), a w latach 1988-93 członkiem Rady Generalnej i Tamilskiego Komitetu Doradczego Akademii Sahitya w New Delhi.

Dr PREMA NANDAKUMAR – ma za sobą udaną karierę akademicką na Uniwersytecie Andhra. Jej tłumaczenia wierszy Subramania Bharati i klasycznych dzieł literatury tamilskiej (m.in., „Manimekalai”) zdobyły wysokie uznanie. Opublikowała biografie Sri Aurobindy, „Matki” Aśramu Sri Aurobindy i Subramanii Bharatiego, oraz prace krytyczne, m.in.: „Savitri Sri Aurobindo: A Study” (Savitri Sri Aurobindo: Studium), „T.V. Kapali Sastri”, „In Search of Hinduism” (W poszukiwaniu hinduizmu” czy „Kulo-thungan: A Poet of Today and Tomorrow” (Kulo-thungan: Poeta współczesności i jutra).

Dr PS SOMASUNDARAM – były dyrektor D.G. Vaishnava College w Ćennaju oraz C.T.M. College of Arts and Science w Ćennaju, gdzie pełnił również funkcje profesora i kierownika Wydziału Studiów Tamilskich. Jego anglojęzyczna książka pt. „Tirujnanasambandhar-Philosophy and Religion” (Filozofia i religia Tirujnanasambandhara) otrzymała pierwszą nagrodę Uniwersytetu Tamilskiego w Thanjavurze. Wśród jego publikacji znajdziemy także „Historię literatury tamilskiej”.

Dr SP SABHARATHNAM – był profesorem Wydziału Saiva Siddhanta na Uniwersytecie Madraskim. Jest badaczem języka tamilskiego i sanskrytu specjalizującym się w Wedach i Agamach oraz w architekturze Wastu i „Shilpa Sastras” [rozliczne rzemiosła tradycyjne]. Został uhonorowany tytułami „Saiva Acharyi Ratna” oraz „Veda Agama Vastu Shilpa Vaachaspati”.

Dr K.R. ARUMUGAM – pracownik naukowy Centrum Badań nad Manuskryptami Siddhów Jogi w Ćennaju, absolwent studiów podyplomowych i doktoranckich na kierunku filozofii i literatury tamilskiej. Jest członkiem Indyjskiej Rady Badań Filozoficznych w New Delhi, prowadzi projekt naukowy zatytułowany „The Social Concern of Tamil Siddhas-A Study” (Problemy społeczne a Siddhowie tamilscy – studium). Jest wizytującym wykładowcą w Sacred Heart Seminary w Ćennaju i autorem tamilskiego tłumaczenia anglojęzycznej książki „Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga Tradition” (Babadżi i tradycja 18 Siddhów Krija Jogi).

SRI T.V. VENKATARAMAN – były główny sekretarz rządu stanowego Tamilnadu, badacz „Tirumandirama”. Posiada tytuł „Tirumandiramani’ego” przyznawany przez Dharmapuram Aadheenam [śiwaistyczna organizacja edukacyjna] oraz „Tiru Mandira-c-chemmai” przyznawanego przez Tiruvavaduthurai Adheenam [śiwaistyczny klasztor].

Dr TN RAMACHANDRAN – z zawodu adwokat, ekspert w dziedzinie literatury tamilskiej i angielskiej, uznawany za autorytet przez uczonych z całego świata. Popularnie znany jako Sekkizar-Ad-p-podi. Jego anglojęzyczne tłumaczenie „Tiruvasagama” uznawane jest za doskonałe.  Przetłumaczył na angielski jedenaście z czternastu Szastr (dłuższych tekstów) Mykkandara oraz cztery z dwunastu tomów kompendium pieśni i hymnów pt. „Tirumarai”. Organizacja Dharamapuram Adheenam nadała mu tytuł „SaivaSiddhanta Kalanidhi”. Dr Ramachandran jest dyrektorem International Institute of Saiva Siddhanta Research (Międzynarodowego Instytutu Badawczego Saiva Siddhanta) w Dharmapuramie.

Dr SN KANDASWAMY – uzyskał doktorat na Uniwersytecie Annamalai i pracował na jego różnych wydziałach. Był również pracownikiem University of Malaya. Jest emerytowanym profesorem i kierownikiem Wydziału Literatury na Uniwersytecie Tamilskim w Tańadźawurze. Wydano ponad pięćdziesiąt jego książek, między innymi „Yoga Siddha Avvai” (Avvai – Siddha Jogi). Przełożeni klasztorów śiwaistycznych w Dharmapuramie, Kunrakkudi i Tiruvavaduthuraiu w stanie Tamil Nadu nadali mu odpowiednio tytuły „Siddhanta Kalanidhi”, „Tamizhakarar”, „Siddhanta-c-cemmani”.

MARSHALL GOVINDAN SATCHIDANANDA –  jest prezesem Zakonu Aczariów Krija Jogi Babadżiego i uczniem Babadżiego Nagaraja, słynnego himalajskiego mistrza i twórcy Krija Jogi, a także jego zmarłego ucznia, Jogiego S.A.A. Ramaiaha (1923-2006). Od 1969 roku M.G. Satchidananda intensywnie praktykuje Krija Jogę Babadżiego. Przez pięć lat z uczył się Krija Jogi i praktykował ją w Indiach pod kierunkiem Jogiego Ramaiaha. Będąc przed 8 lat jego oddanym uczniem Jogiego, pomagał mu założyć 23 centra jogi na całym świecie. W tym okresie poświęcał praktyce Krija Jogi średnio osiem godzin dziennie, w wyniku czego osiągnął Samorealizację.

W czasie pobytu Indiach uczył się języka tamilskiego i studiował dzieła tamilskich Siddhów jogi. W roku 1980 pomagał w gromadzeniu i publikacji kompletnych pism Siddhara Boganathara w języku tamilskim. W roku 1988 Babaji Nagaraj, czyli sam Babadżi – założyciel ruchu Krija Jogi, polecił Marshallowi, by ten zaczął nauczać. W 1991 M. Govindan napisał bestsellerową, wydaną w 16 językach książkę p.t „Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga Tradition” (Babadżi i tradycja 18 Siddhów Kriya Jogi). W roku 1992 założył aśram Kriya Jogi na pięknej, ponad trzydziestodwuhektarowej działce położonej na wierzchołku góry w St. Etienne de Bolton w Quebeku. Przez cały rok prowadzi zajęcia, seminaria i odosobnienia. W 1993 roku wydał pierwsze międzynarodowe tłumaczenie „Tirumandirama”, klasycznego tekstu na temat jogi i tantry.

W roku 1995, po 25-latach pracy w zawodzie ekonomisty, a później audytora systemów, przeszedł na emeryturę i całkowicie poświęcił się nauczaniu jogi i pracy wydawniczej. Od 1992 roku podróżuje po całym świecie, w ponad 20 krajach oferując przewodnictwo wielu grupom adeptów Krija Jogi, prowadzi aśramy w Kanadzie i w indyjskim Bangaluru oraz przewodniczy świeckiemu Zakonowi Aczariów Krija Jogi Babajiego – charytatywno-edukacyjnej organizacji non-profit (zarejestrowanej w USA, Kanadzie, Indiach i Sri Lance), którego dwadzieścioro pięcioro Aczariów (nauczycieli-ekspertów) mieszka w kilkunastu różnych krajach. Od 1989, prowadząc intensywne warsztaty i odosobnienia, Marshall Govindan osobiście udzielił inicjacji ponad 14 tysiącom osób praktykującym Krija Jogę Babadżiego.

W październiku 1999 roku uzyskał błogosławieństwo (darshan) Babadżiego Nagaraja, który ukazał mu się w pobliżu himalajskiego aśramu w Badrinath. W 2003 roku uzyskał ponownie błogosławieństwo Mistrza, który tym razem ukazał mu się Val d'Aosta we włoskich Alpach, nadając Govinganowi imię „Satchidananda”.

W latach 2000-2001 spisał i opublikował Sutry Kriya Yogi Patandźaliego i Siddhów w kilku językach europejskich. Od roku 2000 wraz z dr Georgem Feuersteinem współfinansował pracę zespołu naukowców przy zakrojonym na szeroką skalę projekcie badawczym, obejmującym konserwację, transkrypcję, tłumaczenie i publikację wszystkich związanych z jogą pism autorstwa osiemnastu Siddhów. W 2006 roku ukończył pracę na książką „The Wisdom of Jesus and Yoga Siddhas” (Mądrość Jezusa i Siddhowie jogi), dostępną obecnie w tłumaczeniach na pięć języków.

W 1970 roku ukończył Szkołę Służby Zagranicznej na Uniwersytecie w Georgetown, a w roku 1976 uzyskał tytuł magistra na waszyngtońskim Uniwersytecie George’a Washingtona.

DURGA AHLUND – praktykuje jogę od 1967 roku, a naucza jej od roku 1984. Jest instruktorem Hatha Jogi, Kundalini Jogi i Kriya Jogi oraz terapeutką wykorzystującą jogę. Jest autorką książek „Babaji’s Kriya Yoga: Deepening Your Practice” (Krija Joga Babadżiego: praktyka pogłębiona), „The Grace of Babaji’s Kriya Yoga” (Łaska Krija Jogi Babadżiego), „The Yoga Toolbox: An Everyday Guide for Shaping Your Life” (Jogiczne narzędzia: jak kształtować swoje życie na dzień) oraz filmu instruktażowego pt. „Kriya Hatha Yoga: Self-realization through Action with Awareness” (Krija Hatha Joga: samorealizacja przez świadome działanie). Jej teksty pojawiają się we wszystkich publikacjach opracowanych w ramach Yoga Siddha Research Project (Projektu badań nad manuskryptami Siddhów). W styczniu 2003 roku w indyjskim aśramie w Bangaluru została członkinią Zakonu Aczariów Krija Jogi. Jest żoną Marshalla Govindana Satchidanandy.


Aby móc w pełni realizować ten program badawczy potrzebujemy Waszego wsparcia. Darowiznę można odliczyć od podatku (w USA i Kanadzie). Wysyłając przelew do 31 grudnia 2018, otrzymają Państwo potwierdzenie, które pozwala uzyskać redukcję podatku dochodowego za rok 2018. Prosimy dokonywać płatności kartami VISA, Mastercard lub American Express!

Nasza działalność jest w całości finansowana z Państwa składek. Wiele osób na całym świecie czeka na inicjację. Wysyłamy do nich naszych Aczariów (nauczycieli) bezzwłocznie po zgromadzeniu środków potrzebnych na opłacenie kosztów podróży. Mogą Państwo wskazać jeden z powyższych celów, na który ma być przeznaczona Wasza darowizna.

Darowiznę na rzecz Zakonu Aczariów Krija Jogi Babadżiego można przekazać czekiem, przelewem lub przekazem pieniężnym na adres: 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0. Można też dokonać płatności kartami VISA, Mastercard lub American Express. W Ameryce Północnej zlecenie obciążenia konta należy złożyć telefonicznie pod numerem 1-888-252.9642, a poza Ameryką Północną pod numerem + 1-450-297-0258. Można też zlecić przelew online klikając tutaj.


ABY DOKONAĆ NATYCHMIASTOWEJ DAROWIZNY (OBJĘTEJ ULGĄ PODATKOWĄ W USA I KANADZIE) PRZY UŻYCIU KARTY KREDYTOWEJ, PROSIMY SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZEGO FORMULARZA:

Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas - Kanada:

Kwota w dolarach KANADYJSKICH

Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas - USA:

Kwota w dolarach AMERYKAŃSKICH

AKTUALNOŚCI
PIERWSZA INICJACJA DO KRIJI JOGI

Termin: 31 października - 3 listopada 2019
Nauczyciel: Satyananda

M.G. Satchidananda receives Patanjali Award for 2014

Miejsce: "Bajkowa Zagroda"
ul. Zalesie 13,
Łąki Radzymińskie,
05-250 Radzymin
http://www.bajkowazagroda.pl

Pobierz ulotkę informacyjną tutaj

Skontaktuj się z nami ws. szczegółów seminarium i rejestracji wysyłając email na adres: Tomasz


ANGLIA / WIELKA BRYTANIA

Poprowadzi: Satyananda
e-mail Satyananda
z Niemiec


(Pobierz formularz rejestracyjny w języku angielskim)

Londyn: 21-23 czerwca 2019    
(Download pdf program)     

Miejsce: The Theosophical Society
50 Gloucester Place,
London W1U 8EA

Plan zajęć: Piątek 10.30 - 18.30; Sobota & Niedziela 8.30 - 18:00
Sugerowany datek finansowy: £300 (£150 dla osób wcześniej inicjowanych)

Kontakt: Marina Kapur, Londyn

M.G. Satchidananda receives Patanjali Award for 2014

MG Satchidananda otrzymuje nagrodę Patanjali za rok 2014 przyznawaną przez Yoga Alliance International / International Yoga Federation.

Szczegółowe informacje tutaj


Zakon buduje szkołę w pobliżu Rudraprayag.

Szczegółowe informacje tutaj


Pierwsze spotkanie człowieka z Tajemnicą Boga wypełnia się poprzez Ciszę. Skosztuj nektaru Ciszy.

Ściągnij

 

© 1995 - 2022 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · Wszelkie prawa zastrzeżone. Fraza  „Babaji's Kriya Yoga" jest zarejestrowanym znakiem usługowym.