Zakon Aczarjów (nauczycieli ) Krija Jogi Babadżiego


Misja: Promowanie i rozpowszechnianie Krija Jogi Babadżiego na całym świecie poprzez wykłady, otwarte zajęcia, seminaria inicjacyjne i odosobnienia prowadzone przez wykwalifikowanych, posiadających  uprawnienia nauczycieli (Aczarjów). Krija Joga Babadżiego jest nauką o pojmowaniu Doskonałej Prawdy Boskiej. Stanowi praktyczną stronę wszystkich religii, a tym samym nie wiąże się z żadnym konkretnym wyznaniem, jest więc odpowiednia dla każdego, niezależnie od wiary. Przedstawia ona nauki Satguru Kriya Babaji Nagaraja (Babadżiego) i tradycję 18 Siddhów Jogi w Indiach.

Historia i działania bieżące: Zakon Aczarjów Krija Jogi Babadżiego (Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, Inc. ), został założony jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadyjskim Quebeku i w Indiach w 1997 r. Urzędy Skarbowe USA, Kanady i Indii przyznały mu status zwolnionej z podatku (według przepisów amerykańskich „organizacja 501 (c) (3)”) dobroczynnej organizacji edukacyjnej. Zakon zrzesza Aczarjów, czyli nauczycieli-ekspertów, którzy, kierując się ujednoliconymi standardami nauczania, osobistej praktyki jogicznej, etycznego postępowania, raportowania i koordynacji, promują rozpowszechnianie Krija Jogi Babadżiego na całym świecie, rozpowszechniając publikacje oraz prowadząc wykłady, seminaria inicjacyjne i odosobnienia.  W roku 1986 sam Babadżi i nieżyjący już Yogi S.A.A. Ramaiah (1923-2006) polecili Marshallowi Govindanowi (Satchidanandzie) założyć Zakon Aczarjów, któremu  Satchidananda do dziś przewodniczy. Jogi Ramaiah, tamilski nauczyciel Jogi Siddhów, otrzymał w 1954 roku inicjację od samego Babadżiego w pobliżu leżącej w Himalajach miejscowości Badrinath, a M. Govindan (Satchidananda) szkolił się pod przewodnictwem Jogiego Ramaiaha we wszystkich odmianach Krija Jogi Babadżiego w latach 1970-1988, przez cały ten 18-letni okres oddając się codziennej, ośmiogodzinnej praktyce jogi.

Zakon posiada jeden aśram w Quebeku, jeden w Bengaluru, dwa na Sri Lance, a jeszcze jeden  buduje w indyjskim mieście Badrinath. Aśramy przyjmują poważnych studentów jogi, poszukujących warunków do intensywnej praktyki jogicznej. Założony w 1992 roku aśram Krija Jogi Babadżiego w pobliżu miejscowości Eastman w Quebeku jest jednym z najpiękniejszych na świecie. Przez cały rok odbywają się tam odosobnienia i seminaria. Aśram znajduje się na szczycie wzniesienia, z którego podziwiać można panoramę otaczających gór i dziewiczych lasów. Na liczącym 16 hektarów terenie znajduje się prywatne jezioro, sala do medytacji i prowadzące przez leśne ostępy szlaki do wędrówek. Można tam znaleźć spokój i odosobnienie.  Ośrodek może w tym samym czasie zapewnić wygodne zakwaterowanie 28 gościom.

Acharyas

36 Aczarjów naszego Zakonu prowadzi bezpłatne publiczne zajęcia z jogi oraz seminaria inicjacyjne w kilkunastu krajach. Zakon w Indiach drukuje i rozpowszechnia publikacje przygotowane przez naukowców z Yoga Siddha Research Center (Centrum badań nad tekstami Siddhów jogi), jak również organizuje pielgrzymki do związanych z tradycją Siddhów świętych miejsc w południowych Indiach i w Himalajach. By uzyskać więcej informacji, piszcie (w języku angielskim) na adres e-mailowy Vinod lub pocztą tradycyjną: Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, Post Box 5608, Malleswaram West, 560 055 Bangalore, India.

Posiłkując się istniejącą w dwudziestu krajach społecznością ponad 20 tysięcy inicjowanych adeptów Krija Jogi, Zakon organizuje także liczne seminaria inicjacyjne, odosobnienia, szkolenia i spotkania grupowe związane z Krija Jogą Babadżiego.

Yoga Siddha Research Center (Centrum badań nad tekstami Siddhów jogi): W roku 2000 Zakon ufundował i do chwili obecnej kieruje pracą Centrum Badań nad tekstami Siddhów jogi w Ćennaju (Madrasie), w indyjskim stanie Tamilnadu. Centrum gromadzi, konserwuje, transkrybuje i, opatrując komentarzami, tłumaczy spisane na liściach palmowych starożytne manuskrypty związane z indyjską tradycją 18 Siddhów jogi. Zakon publikuje powstałe w Centrum teksty oraz rozpowszechnia je w Indiach i na całym świecie. Zakon finansuje również uczestnictwo pracujących dla centrum naukowców w rozlicznych konferencjach naukowych. Dotychczas Centrum wydało siedem obszernych publikacji książkowych. W 2010 roku pojawił się opatrzony komentarzem  angielski przekład najważniejszego Południowoindyjskiego tekstu dotyczącego jogi, a mianowicie dziesięciotomowego, liczącego 3780 stron Tirumandirama, autorstwa Jogiego Siddhy Tirumulara. Nowe wydanie ukazało się w 2013 roku w wersji  pięciotomowej. W styczniu 2016 r. opublikowaliśmy zaś  przygotowany przez dr T.N.P. Harana przewodnik po 750 manuskryptach wierszy Siddhów z dołączoną płytą CD.

Będziemy wdzięczni za darowizny na Zakon Aczarjów Jogi Babadżiego . Dzięki nim będziemy mogli kontynuować dzieło nauczania Krija Jogi Babadżiego wśród osób, które inaczej nie miałyby szansy się z nią zapoznać.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, od września 2022 roku, członkowie Zakonu Aczarjów:

 • Przeprowadzili ponad 100 seminariów inicjacyjnych dla ponad 900 uczestników mieszkających w 18 krajach, w tym w Brazylii, Indiach, Sri Lance, Malezji, Japonii, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Australii, Kostaryce, Bułgarii, USA i Kanadzie.
 • Sponsorowali i pomagali organizować cotygodniowe satsangi online za pośrednictwem Zoom w Indiach, Ameryce Północnej, Brazylii, Niemczech, Sri Lance, Włoszech i Francji oraz codzienne spotkania sadhany za pośrednictwem Zoom w Indiach.
 • Prowadzili aszram i biuro wydawnicze w Bangalore w Indiach. Wydawali i rozprowadzali większość naszych książek i nagrań w całych Indiach.
 • Prowadzili aszram w Badrinath w Indiach. Zatrudniono tam nowy personel. Sfinansowano budowę nowego aszramu w Kolombo na Sri Lance.
 • Opublikowali książki Babaji and the 18 Siddhas oraz Voice of Babaji w Kanadzie.
 • Sponsorowali cotygodniowe bezpłatne zajęcia publiczne Krija Jogi Babaji oraz wydarzenia kirtanowe w aszramie w Quebecu.
 • Zorganizowali pielgrzymkę 24 osób do aszramu w Badrinath.
 • Ukończyli szkolenie nowego Acharyi, Yan Gao, z Szanghaju w Chinach.

W roku sezonie 2023 - 2024 Zakon planuje następujące działania:

 • Przenieść seminaria inicjacyjne do większości wyżej wymienionych krajów,
 • Prowadzić co dwa tygodnie bezpłatne publiczne zajęcia z asan i medytacji w naszych aszramach w Quebecu, Bangalore i na Sri Lance.
 • Sfinansowanie budowy nowego aszramu w Kolombo na Sri Lance, który ma zostać ukończony do listopada 2022 roku.
 • Opublikować książkę Kailash i tom 3 Voice Babaji w języku hindi oraz książkę Babaji and the 18 Siddhas w języku malajalam.
 • Ukończyć szkolenie nowych aczarjów w Niemczech, Indiach i USA.

Wesprzyj 36 nauczycieli Zakonu Aczarjów i wielu innych organizatorów (wszyscy pracują jako wolontariusze) naszej działalności w realizacji programu Zakonu na sezon 2023-2024. W Kanadzie i w USA darowizny można odliczyć od podatku. Wysyłając przelew do 31 grudnia 2023, otrzymasz potwierdzenie, które pozwala uzyskać redukcję podatku dochodowego za rok 2023 roku. Prosimy korzystać z karty kredytowej!

Nasza działalność jest w całości finansowana z Państwa składek. Wiele osób na całym świecie czeka na inicjację. Wysyłamy do nich naszych nauczycieli bezzwłocznie po zgromadzeniu środków potrzebnych na opłacenie kosztów podróży.

Za każdą darowiznę w kwocie od 70 USD otrzymają Państwo bezpłatny egzemplarz nowej książki „Enlightenment: Its Not What You Think” (Oświecenie: to nie to, co myślisz) w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim lub portugalskim. Opis książki dostępny jest w naszym sklepie. Proszę podać tytuł książki. Aby wprowadzić dodatkowe informacje w zamówieniu w koszyku, należy kliknąć przycisk Zapłać (Check Out Now).

Darowizny na rzecz Zakonu Aczarjów Krija Jogi Babadżiego  można przekazać czekiem, przelewem lub przekazem pieniężnym na adres: 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0. Można też dokonać płatności kartami VISA, Mastercard lub American Express. W Ameryce Północnej zlecenie obciążenia konta należy złożyć telefonicznie pod numerem 1-888-252.9642,  poza Ameryką Północną pod numerem + 1-450-297-0258. Można też zlecić przelew online klikając tutaj

W Europie, wygodniejsza może być płatność przelewem bankowym:
Odbiorca: Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas,

Numer konta: 406726-0,
Nank: Caisse Centrale Desjardins du Quebek,
Kod SWIFT: CCDQCAMMXXX,
Oddział: La Caisse populaire Desjardins du Lac Memphremagog,
Numer tranzytowy: 50066- 815

lub na

Rachunek w Deutsch Bank: płatny na rzecz “Marshall Govindan” Deutsch Bank International, BLZ 50070024,
account number: 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600,
Numer konta: DEUTDEDBFRA.

Prosimy poinformować nas email em o dokonaniu przelewu.


Aby dokonać darowizny na rzecz Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, USA, Inc. (Zakonu Aczarjów Krija Jogi Babadżiego w USA) elektronicznym przelewem bankowym, prosimy użyć następujących danych adresowych:
Waluta/adres: Dolary amerykańskie, Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, USA, Inc. 196 Mountain Road, PO Box 90, Eastman, Quebec, Kanada J0E 1P0
Płatność na rzecz: Babadżi's Kriya Yoga Order of Acharyas, USA, Inc
Nazwa banku: La Caisse Central Desjardins du Quebec, Complexe Desjardins- 1, suite 2822, Montreal, Quebec, Canada
Kod Swift: CCDQCAMMXXX
Nazwa oddziału banku: La Caisse populaire Desjardins du Lac Memphremagog
Numer tranzytowy oddziału: 50066-815
Numer konta: 840034-3 (dolary amerykańskie)

Po dokonaniu przelewu prosimy powiadomić M. Govindana


Aby dokonać darowizny na rzecz kanadyjskiego oddziału Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, Inc. (Zakonu Aczarjów Krija Jogi Babadżiego w Kanadzie) elektronicznym przelewem bankowym, prosimy użyć następujących danych adresowych:
Waluta/adres: Dolary kanadyjskie, Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas, 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0
Płatność na rzecz: Babadżi's Kriya Yoga Order of Acharyas, USA, Inc
Nazwa banku:  La Caisse Central Desjardins du Quebec, Complexe Desjardins- 1, suite 2822, Montreal, Quebec, Canada
Kod Swift:  CCDQCAMMXXX
Nazwa oddziału banku: La Caisse populaire Desjardins du Lac Memphremagog
Numer tranzytowy oddziału: 50066-815
Numer konta: 406726-0  (dolary kanadyjskie)

Po dokonaniu przelewu prosimy powiadomić M. Govindana


(Ściągnij PDF)


Aby dokonać natychmiastowej darowizny (objętej ulgą podatkową w USA i KANADZIE) przy użyciu karty kredytowej, prosimy skorzystać z poniższego formularza:

Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas - Kanada:

Kwota w dolarach KANADYJSKICH:

Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas - US:

Kwota w dolarach AMERYKAŃSKICH:

Babaji's Kriya Yoga Trust – India (Fundusz Krija Jogi Babadżiego w Indiach)

"Podejmijmy współpracę - list od M.G. Satchidanandy, 18 lutego 2023 r."

Mieszkańcy Indii  pragnący przekazać naszej zarejestrowanej w Bengaluru  indyjskiej organizacji charytatywnej Babaji's Kriya Yoga Trust – India (Fundusz Krija Jogi Babadżiego w Indiach)  darowiznę na dowolny cel, mogą to zrobić za pomocą weksla trasowanego (dem and draft) lub czeku imiennego ze wskazaniem jako odbiorcy „Babaji's Kriya Yoga Trust”, który prosimy wysłać na adres pocztowy funduszu w Indiach: Babaji’s Kriya Yoga Post Box No. 5608 Malleshwaram West Bangalore 560 055 India.  Można też zlecić przelew Punjab National Bank, St. Peters Pontifical Seminary Branch, Posiadacz konta: Babaji’s Kriya Yoga Trust, Numer konta: 126 10 10 1000 544 76, Kod RTGS / NEFT: PUNB 046 2500. 
Jeśli zdecydują się Państwo na przelew, prosimy o potwierdzenie e-mailem na adres Vinod. Aby otrzymać oficjalne potwierdzenie odbioru, prosimy podać swoje imię, nazwisko, adres pocztowy i kwotę przelewu.  Jeżeli wpłata jest przeznaczona na budowę aśramu w Badrinath, prosimy to również zaznaczyć w e-mailu.AKTUALNOŚCI
PIERWSZA INICJACJA DO KRIJI JOGI

Termin: 31 października - 3 listopada 2019
Nauczyciel: Satyananda

M.G. Satchidananda receives Patanjali Award for 2014

Miejsce: "Bajkowa Zagroda"
ul. Zalesie 13,
Łąki Radzymińskie,
05-250 Radzymin
https://www.bajkowazagroda.pl

Pobierz ulotkę informacyjną tutaj

Skontaktuj się z nami ws. szczegółów seminarium i rejestracji wysyłając email na adres: Tomasz


ANGLIA / WIELKA BRYTANIA

Poprowadzi: Satyananda
e-mail Satyananda
z Niemiec


(Pobierz formularz rejestracyjny w języku angielskim)

Londyn: 21-23 czerwca 2019    
(Download pdf program)     

Miejsce: The Theosophical Society
50 Gloucester Place,
London W1U 8EA

Plan zajęć: Piątek 10.30 - 18.30; Sobota & Niedziela 8.30 - 18:00
Sugerowany datek finansowy: £300 (£150 dla osób wcześniej inicjowanych)

Kontakt: Marina Kapur, Londyn

M.G. Satchidananda receives Patanjali Award for 2014

MG Satchidananda otrzymuje nagrodę Patanjali za rok 2014 przyznawaną przez Yoga Alliance International / International Yoga Federation.

Szczegółowe informacje tutaj


Zakon buduje szkołę w pobliżu Rudraprayag.

Szczegółowe informacje tutaj


Pierwsze spotkanie człowieka z Tajemnicą Boga wypełnia się poprzez Ciszę. Skosztuj nektaru Ciszy.

Ściągnij

 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · Wszelkie prawa zastrzeżone. Fraza  „Babaji's Kriya Yoga" jest zarejestrowanym znakiem usługowym.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ