Kim jestem?


Poniższy tekst jest dokładnym odtworzeniem słów, które skierował do mnie Satguru Deva 26 września 1952 roku o godzinie 22:30 – w swej łaskawości zgodził się, bym podzielił się tym skarbem z Wami wszystkimi, drodzy Czytelnicy. Warto byście zastanowili się nad ich Prawdą. Poczuli ją i pozwolili, by przeniknęła Was podczas medytacji w milczeniu, trwającej dopóty – godziny, dni, miesiące, a nawet lata – dopóki nie staniecie się Tym.

- V.T. Neelakantan, autor The Voice of Babaji: A Trilogy

„Jestem Absolutem, który jest Istnieniem-Świadomością-Błogością (Saććidananda), jestem Tym na mocy samej swojej natury. Nie mogę być niczym innym niż tym właśnie, bo Tym Jednym jestem, bez początku i końca. 'To' jest moją wrodzoną naturą. Jestem Absolutem i Najwyższą Jaźnią, w skończoności i poza skończonością. Prawdą jestem, wieczną i nieprzemijającą. Tym Jednym jestem, całe zawieram je w sobie: nic nie istnieje prócz mnie w tym i na wskroś tego, co istnieje. Jestem samym Wszech-Istnieniem, niezmiennym Jednym wśród wszystkich zmian. Wolnym od Formy wśród wszystkich form. Zmiana jest nieodłączna od formy, a forma jest naznaczona zmianą, ja jednak jestem ponad nimi obiema. Nie dotykają mnie ułomności ciała, których podłożem są forma i zmiana. Jestem monistyczną jednią, tutaj, tam i wszędzie, w każdym momencie czasu, po wsze czasy. Gdzież indziej jest szczęście niż w doskonałym urzeczywistnieniu Jednego bez drugiego?

Czuję, że jestem samym szczęściem. Całą błogością jestem. Cała radość to ja. To tylko Moja Błogość, odczuwa ją każdy, bardziej lub mniej wyraźnie, świadomie lub nieświadomie. Cała Błogość jest Nieskończonością, a Nieskończoność jest całą Błogością. Zaprawdę jestem Brahmanem, podstawową zasadą, z której wyłonił się wszechświat. Jestem taki sam w każdym i we wszystkim. Jestem pokojem i harmonią w sobie. Mam naturę Istnienia, Jasności i Najwyższej Błogości. Nie ma co do tego ani krztyny wątpliwości.

To moja wieczna Prawda. Jestem Jednym monistycznym Wiecznym Bytem w całym świecie, który składa się z fragmentów rozłupanej iluzji, z kapryśnych i przelotnych modyfikacji, z rozbłysków  fałszywego złota. Usadawiam się w samym sercu odkłamanej ułudy. Jestem na zawsze stałym i niezachwianym we wszystkich jej pląsach i potknięciach. Na zawsze jestem nieugięty wobec jej kaprysów. Jestem Jedyną wieczną prawdą w całej fałszywości. Czystą Radością Doskonałej Wolności. Jestem prostym życiem Wieczności. Światłem nieprzemijającej Prawdy. Oblubienicą Nieśmiertelności. Esencją wszechprzenikającej Nieśmiertelności. Jedynym oddechem całej natury. Jestem Prawdą, Wolnością, Życiem i Miłością. Wiecznością, Nieśmiertelnością i Nieskończonością.

Jestem Jednym bez Drugiego, jednym, które jest Wszystkim i Wszystkim we Wszystkim. Jestem Najwyższą mądrością niepomną na flirt, w jaki Dżiwa [dusza] wdaje się z Dżagatem [światem]. Jestem najsubtelniejszym z subtelnych, wcieleniem niepodzielności samej w sobie. Jestem wiecznym znawcą triad: podmiotu, przedmiotu i łączącej je relacji. Ich fundamentalnym tłem, na którym manifestują się na poziomie relatywnym, a zanikają na ostatecznym.

Jaśnieję w słońcu, księżycu i gwiazdach, w całym wszechświecie. Jestem krystalicznym światłem w słońcu. Krystalicznym światłem w słońcu i dziewiczą czystością w księżycu. Migoczącą iskierką gwiazdy i zasadą podtrzymującą kosmos w istnieniu. Ja świecę, słońce świeci. Słońce ciepło szepcze Mi o Mojej wiecznej Obecności. Zaprawdę jestem całym Sobą we Wszystkim – w słońcu, księżycu, gwiazdach i w całym kosmosie. Jestem Atmanem bez postaci, niezdolnym do podziałów, jaśniejącym nieprzemijającą Radością. Na wieczność jestem niepokalany. Jestem Jednym przenikającym wszystko, nieograniczonym czasem, nieograniczonym przestrzenią, czystym i świętym na mocy własnej natury. Jestem nieskończoną i nieśmiertelną siedzibą wiedzy i doskonałej Wolności. Jestem Absolutem, Wieczną Błogością, przenikającą do środka i na zewnątrz. Jestem Jedyną, czystą niezmienną i jednaką esencją, bez narodzin i bez śmierci.

Jestem nieprzemijającą zasadą dynamicznego istnienia, przekraczającą wyobrażenie, wyzbytą dualności i jedności. Nie jestem ani dostępny ani niedostępny poznaniu, ani zniewolony ani wolny, ani działający ani doznający. Jestem Jednym i Wszystkim, na zawsze Wszech-Sobą. Nic innego nie istnieje. Jestem Nim, monistycznym nieprzeciwstawialnym, Błogością pozbawioną jakichkolwiek przymiotów. Jestem poza koncentracją, medytacją, jogą i wszelkimi innymi praktykami. Jestem niepodzielnym, naturą moją jest promieniejąca świadomość. Jestem świadomością Rzeczywistości, niepoddającej się różnicowaniu. Zawieram w sobie wszystko, stanowię ostateczny cel i samoświadomość, czystą i niezłożoną. Jestem doskonale niepodzielny w swej naturze.

Zaiste jestem Brahmanem, w którym nie ma żadnej różnicy, żadnej zmiany, który ma naturę Rzeczywistości. Świadomości i Błogości. Jestem żywym oceanem Ekstazy, który dziko się pieni, wznosi aż po nieboskłon i opada na ziemię. Wysyłam w świat falę za falą niewysłowionej Ekstazy, topiąc i unicestwiając wszystkie jego myśli i troski. Biję w każdej piersi, widzę każdym okiem, pulsuję każdym uderzeniem tętna, uśmiecham się w każdym kielichu kwiatu, jaśnieję w błyskawicy i grzmię w piorunie. Trzepoczę w liściach, szumię w wietrze, kipię we wzburzonych wodach. Jestem Mądrością mędrców, Siłą mocarzy, Odwagą śmiałków. Samym życiem Nieskończoności, w przestrzeni i poza przestrzenią. Jestem Jednym we wszystkim i Wszystkim w jednym. Jestem bezosobową Osobą całego wszechświata.

Cóż mogłoby wzbudzić we mnie strach? Nie baczę na prawa natury. Śmierć to żart, to ja jestem śmiercią śmierci. Jestem Nieskończoną, Wieczną i Nieśmiertelną Jaźnią. Żaden ogień mnie nie strawi, żadna woda nie rozpuści, żadne powietrze nie wysuszy, żaden miecz nie poćwiartuje. Jestem tą Najwyższą Jaźnią, wobec której ogromu słońce i księżyc to zaledwie nic nie znaczące okruchy w oceanie, wobec której chwały przestrzeń rozpuszcza się w nicości, czas zamiera w nieistnieniu, a uwarunkowanie przyczynowe zanika w pustce. Rozciągając się poza nazwą i formą, wnikając bez przeszkód do puszczy i lasów, gór i rzek, w dnie i noce, w chmury i gwiazdy, w mężczyzn i niewiasty, w zwierzęta i anioły, jako jaźń każdego i wszystkiego, oto jestem. Emanuje ze mnie prawda jak ze słońca blask, a z kwiecia woń. Czasem spowija wszystko, tocząc się z hukiem i grzmiąc, wstrząsając światem i budząc go na prawdziwe znaczenie życia. Wypełniam i wzburzam tą jedyną prawdą Wolności, Moje Bóstwo.

Jestem transcendentną Błogością, Absolutną inteligencją, Najwyższą Syntezą Świadomości, która jaśnieje w świątyniach serc. Boską wewnętrzną harmonią świata w niewzruszonym bezruchu duszy. Jedyną muzyką wszystkiego co żywe na najgłębszych głębinach. Niezmiennym i niewyrażalnym Atmanem, dynamiczną zasadą Egzystencji, bezkresnym oceanem niekończącej się Radości. W mojej obecności wszystkie piekła i nieba rozmywają się w cienistej nicości, a wszechświat zdaje się kruchą bańką.”

Kriya Babaji Babaji's Masterkey to All Ills


AKTUALNOŚCI
PIERWSZA INICJACJA DO KRIJI JOGI

Termin: 31 października - 3 listopada 2019
Nauczyciel: Satyananda

M.G. Satchidananda receives Patanjali Award for 2014

Miejsce: "Bajkowa Zagroda"
ul. Zalesie 13,
Łąki Radzymińskie,
05-250 Radzymin
https://www.bajkowazagroda.pl

Pobierz ulotkę informacyjną tutaj

Skontaktuj się z nami ws. szczegółów seminarium i rejestracji wysyłając email na adres: Tomasz


ANGLIA / WIELKA BRYTANIA

Poprowadzi: Satyananda
e-mail Satyananda
z Niemiec


(Pobierz formularz rejestracyjny w języku angielskim)

Londyn: 21-23 czerwca 2019    
(Download pdf program)     

Miejsce: The Theosophical Society
50 Gloucester Place,
London W1U 8EA

Plan zajęć: Piątek 10.30 - 18.30; Sobota & Niedziela 8.30 - 18:00
Sugerowany datek finansowy: £300 (£150 dla osób wcześniej inicjowanych)

Kontakt: Marina Kapur, Londyn

M.G. Satchidananda receives Patanjali Award for 2014

MG Satchidananda otrzymuje nagrodę Patanjali za rok 2014 przyznawaną przez Yoga Alliance International / International Yoga Federation.

Szczegółowe informacje tutaj


Zakon buduje szkołę w pobliżu Rudraprayag.

Szczegółowe informacje tutaj


Pierwsze spotkanie człowieka z Tajemnicą Boga wypełnia się poprzez Ciszę. Skosztuj nektaru Ciszy.

Ściągnij

 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · Wszelkie prawa zastrzeżone. Fraza  „Babaji's Kriya Yoga" jest zarejestrowanym znakiem usługowym.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ