பாபாஜியின் கிரியா யோக அறக்கட்டளையின் வெளியீடுகள் இடம்: இலங்கை


வெளியீட்டுப்பட்டியல்இடம்: இலங்கை

* - இவ் விபரங்கள் முக்கியமானது

  


 


 

தெரிவூகள் பற்றிய தகவல்கள

இலங்கைக்குள்ளான தெரிவூகள்: விலைப்பட்டியலிலுள்ள தொகையில் தெரிவூகளின் உண்மைப் பெறுமதி மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தபால் கட்டண ங்கள் உள்ளடக்கப்படவில்லை

1. தாங்கள் தம்முடைய தெரிவூகளை உறுதிப்படுத்தியவூடன்இ அதற்கான தபால் கட்டண விபரங்களை மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ தங்களுக்கு அறியத் தருவோம்.

2. தாங்கள் தங்களின் தெரிவூகளுக்கான தொகையை (தபால் கட்டணங்கள் உள்ளடங்களாக) வங்கியில் வைப்பு செய்த பின் தங்களின் தெரிவூகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். தங்களின் வைப்பினை உறுதிசெய்வதற்கு வங்கியில் வைப்பு செய்த பற்றுச் சீட்டினை மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்பி வைக்கவூம்.


தயவூசெய்து வங்கி வைப்புச் சீட்டில் தேவையான விடயங்களை பூHத்திசெய்து தங்களின் தெரிவூக்குரிய முழுமையான தொகையை வைப்பிலிடவூம்.

பெயர் : திரு.சிவராஜா அகில்தரன
கொமHஷல்வங்கிஇ கொட்டாஞ்சேனைகிளைஇ கணக்கு இல: 8120050386

தயவூசெய்து படிவத்தினை பூHத்தி செய்து “தயாரிப்புகளின் தெரிவூகளை அனுப்பு” என்ற பட்டனை அழுத்தவூம்.
தங்களின் வைப்பினை உறுதிசெய்வதற்கு வங்கியில் வைப்பு செய்த பற்றுச் சீட்டினை அனுப்பி வைக்கவூம்.

மின்னஞ்சல் முகவரி: ahilyoga அல்லது krishbabaji

தொலைபேசி இல : (+94) 77 370 6988 / (+94) 77 605 5359

 

செய்தி
Order builds school near Rudraprayag

எமது அறக்கட்டளையானது ருத்ரப்ரயாக் அருகில் நிர்மானித்துக்கொண்டிருக்கும் பாடசாலை..

விபரங்களுக்கு இங்கே க்ளிக் செய்யலாம்.


Silence -Mouni Baba

மனிதனுக்கும் இறைவனின் விந்தைகளுக்கும் இடையேயான முதல் சந்திப்பு மௌனத்தின் மூலமே ஏற்படுகிறது. மௌனத்தின் அமுதத்தை ருசியுங்கள்.

download

 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ