பாபாஜியின் கிரியா யோகம் சர்வதேச நிகழ்ச்சி அட்டவணை***** பிற நாடுகளில் நடைபெறும் கிரியா யோக தீட்சைக் கருத்தரங்குகளின் கால அட்டவணைக்கு இங்கே க்ளிக்செய்யுங்கள் *****செய்தி
Order builds school near Rudraprayag

எமது அறக்கட்டளையானது ருத்ரப்ரயாக் அருகில் நிர்மானித்துக்கொண்டிருக்கும் பாடசாலை..

விபரங்களுக்கு இங்கே க்ளிக் செய்யலாம்.


Silence -Mouni Baba

மனிதனுக்கும் இறைவனின் விந்தைகளுக்கும் இடையேயான முதல் சந்திப்பு மௌனத்தின் மூலமே ஏற்படுகிறது. மௌனத்தின் அமுதத்தை ருசியுங்கள்.

download

 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ